การสมัคร Email @live.com และ @msn.com ดูทางนี้เลยครับ

ไม่ยุ่งยากเลย @live.com ให้เข้าไปที่นี่เลย

สมัคร Email @live.com
แล้วคลิกที่คำว่า Or get a Windows Live e-mail address
จากนั้นใส่ mail ที่เราต้องการ กดตรวจสอบนิดหนึ่งว่ามีซ้ำหรือเปล่าแค่นี้ก็เรียบร้อย

Email @msn.com สมัครจากลิงค์นี้เลยครับ
สมัคร Email @msn.com

QR Code - Take this post Mobile!

Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.