การสมัคร Email @live.com และ @msn.com ดูทางนี้เลยครับ

ไม่ยุ่งยากเลย @live.com ให้เข้าไปที่นี่เลย

สมัคร Email @live.com
แล้วคลิกที่คำว่า Or get a Windows Live e-mail address
จากนั้นใส่ mail ที่เราต้องการ กดตรวจสอบนิดหนึ่งว่ามีซ้ำหรือเปล่าแค่นี้ก็เรียบร้อย

Email @msn.com สมัครจากลิงค์นี้เลยครับ
สมัคร Email @msn.com